Najrozľahlejším a druhým najvyšším pohorím na Slovensku sú Nízke Tatry, ktoré sú známe aj svojími početnými krasovými javmi. Medzi najznámejšie jaskyne v našom okolí patria Demänovská ľadová jaskyňa, Bystrianska jaskyňa a Jaskyňa mŕtvych netopierov.


 

DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

Demänovská ľadová jaskyňa predstavuje severnú časť svetoznámych Demänovských jaskýň. Pozoruhodná je výskytom trvalej ľadovej výplne, bizarnými a mohutnými tvarmi podzemných priestorov, vzácnou jaskynnou faunou, ako aj bohatou históriou.

Viac info: http://www.ssj.sk


 

BYSTRIANSKA JASKYŇA

Bystrianska jaskyňa je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu. Jaskyňa je sprístupnená od 1.1.-31.8.

Viac info: http://www.ssj.sk


 

JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV

Jaskyňa Mŕtvych Netopierov sa nachádza uprostred Slovenska v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase (1 750 m n.m.). Relatívne drobný, hlboko zavrásnený vápencový masív Kozích Chrbtov s dĺžkou 2 km a šírkou len 300 m obsahuje vo svojich útrobách množstvo chodieb v doposiaľ známych 14 poschodiach a dvoch paralerných vetvách. Najväčší podzemný priestor – Bystrický dóm, sa nachádza na 7 poschodí v hĺbke 180 m, a jeho objem dosahuje 52 500 m3

Viac info: www.jmn.sk