FORESTRY OPEN-AIR MUSEUM

Forestry open air museum – Vydrovská dolina – Čierny Balog

 

More info: www.lesy.sk