Lesnícky skanzen & Dobročský prales

Vydrovská dolina – Čierny Balog

Lesnícky skanzen sa nachádza vo Vydrovskej doline asi 1 kilometra od Čierneho Balogu s možnosťou celoročnej prehliadky.

Na viac ako štvorkilometrovom „Chodníku lesného času“je v súčasnosti 80 zastávok, ktoré vám mnohými zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovišťami ponúknu objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa. Určite vás však zaujmú aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva. Veľmi pôsobivým doplnením areálu sú prírodné diela medzinárodnej skupiny umelcov Ekoartu. Od r. 2009 sa navyše môžete zo skanzenu vrátiť do centra obce Náučným chodníkom obce Čierny Balog, ktorý začína na konci parkoviska a končí pri Obecnom úrade.

Viac info: www.lesy.sk

 

Dobročský prales

Dobročský prales je národná prírodná rezervácia a patrí medzi najstaršie pralesovité rezervácie na Slovensku. Pre širokú laickú verejnosť je to skôr symbol tajomnosti. Je cieľom odborných exkurzií, väčšinou ako súčasť medzinárodných konferencií a sympózií s lesníckou tematikou. Nachádza sa v obvode Odštepného závodu Čierny Balog, v doline Brôtovo, asi 6 km za miestnou časťou obce Dobroč.

Vstup

V časoch, keď bola prírodná rezervácia voľne prístupná, dochádzalo k narušovaniu flóry a fauny, aj to bol jeden z dôvodov diferencovať narastajúci príliv návštevníkov do výmerou malého, ekologicky ľahko zraniteľného územia.
Vstup je povolený výnimkou lesníckym a inak environmentálne orientovaným odborným výpravám, väčšinou s odborným sprevádzaním zamestnancom Odštepného závodu Čierny Balog. Laická verejnosť má možnosť prísť cez lesné komplexy až do ochranného pásma NPR do bezprostrednej blízkosti NPR, kde sú informačné panely. Pre tento druh návštevy je možné ku hranici NPR objednať si sprievodcu.

 

Sprievodca
o.z. Vydra Čierny Balog,
Hlavná 51, 97652 Čierny Balog
+421486191537.