AKTUÁLNE OPATRENIA

Od 19. januára poskytujeme naše služby ubytovacie služby v režime OP+:

(1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať 1.
certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a 2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(2) Za osobu v režime OP+ sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) osoba podľa odseku 1 písm. b),
f) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
g) osoba do 6 rokov veku.

(3) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

Vzhľadom na aktuálnu situáciu by sme Vás radi oboznámili s podmienkami, ktoré sme vytvorili pre Váš bezpečný pobyt v našom penzióne:
  • Penzión a reštaurácia sú uzavreté pre verejnosť a penzión poskytuje svoje služby len ubytovaným hosťom.
  • Všetky izby sú vetrané a dezinfikované pred Vašim príchodom.
  • Spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a vetrané. Povrchy, ktoré sú vystavené dotykom, sú pravidelne dezinfikované. 
  • Pri vstupoch do priestorov penziónu sú umiestnené dezinfekčné prostriedky. V prípade záujmu sú rúška k zakúpeniu na recepcii.
  • Všetci zamestnanci dodržujú prísne epidemiologické opatrenia a sú očkovaní. 
  • Stravovanie sa podáva pri dodržaní epidemiologických opatreniach. 


 EPIDEMIOLOGICKÉ PRAVIDLÁ PRE HOSTÍ

Žiadame o dodržiavanie epidemiologických pravidiel, aby sme Vám zabezpečili bezpečný pobyt u nás:

  • Pri vstupe do priestorov penziónu je umiestnený dezinfekčný gél na ruky. Žiadame hostí, aby si ruky dezinfikovali pri každom vstupe do penziónu.
  • Všetci naši hostia majú povinnosť mať v interiéroch penziónu prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo pod. 
  • Pokiaľ hostia počas pobytu pociťujú príznaky ochorenia, musia sa izolovať a bezodkladne nás o tom informovať.
  • Pohyb v priestoroch penziónu je obmedzený. 

Prosím rešpektujte epidemiologické opatrenia, aby ste si vy a aj ostatní hostia mohli bezpečne vychutnať oddych v našom penzióne v tejto situácii.V prípade opakovaného nerešpektovania opatrení budeme musieť dotknutých hostí požiadať o predčasné ukončenie pobytu bez vrátenie peňazí z dôvodu zabezpečenia dodržiavania epidemiologických opatrení vlády SR.